Varför använda innebandyglasögon?

En viktig, men underskattad, del av en innebandyspelares utrustning är innebandyglasögon. Efter att ögonskador under många år varit en av de vanligaste skadorna inom innebandyn infördes för ett par år sedan en ny regel. Den gick ut på att alla ungdomsspelare måste bära skyddsglasögon för innebandy vid allt matchspel. Detta för att skydda våra unga innebandyspelare från bollar, armbågar och höga klubbor i ögonen.

Numera är det alltså relativt enkelt att få barn och ungdomar att använda innebandyglasögon på träningar och match. Dock är det inte så många vuxna som frivilligt anammat användandet av skyddsglasögon ännu.

Sportapoteket

Alla idrottsföreningar och ledare bör se till att bra sjukvårdsutrustning alltid finns lättillgänglig vis allt idrottsutövande. Det är viktigt att sportapoteket är påfylld med de saker som kan behövas för respektive idrott.

För att förebygga skador kan liniment och kinesiologitejp vara bra att använda på spelare som känner sig lite slitna och ömma i vissa muskler. För akut behandling av skada måste det finnas elastisk binda av bra kvalitet, kylpåse eller kylspray samt olika typer av plåster. När skadan redan är skedd, men utövaren är på väg in i träning igen, är coachtejp en nödvändig sak att använda sig av.

Utöver detta bassortiment kan exempelvis bomullstussar och sax vara bra att ha i väskan.

Med allt detta i sjukvårdsväskan klarar man av de allra flesta typer av akutbehandlingar som uppstår vid idrottande. Skulle inte detta räcka är skadan i de flesta fall så omfattande att sjukvården bör uppsökas.