Radonsanering med radonduk

Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige. Riksdagen har nu satt som mål att år 2020 ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 Bq/m³.

Med blåbetong i väggarna i din fastighet finns det stor risk för att fastigheten har för höga halter av radon. Ventilation är ett vanligt sätt att sanera radon genom, men det som är ännu effektivare är att används sig av radonduk, för att förhindra att radonet går ut från väggarna och sprids i rummen.

Radonsanering genom radonduk är miljövänligt och mycket kostnadseffektivt. den är enkel att montera och passar alla bostäder över mark och är än mer perfekt för bostäder där ökad ventilation inte är aktuell. Det finns radondukar som i oberoende tester sänkt radonvärdet med mer än 50%.

Såhär genomför du radonsanering med radontapet på ett enkelt sätt:

  • Förbered det aktuella rummet och väggarna med att ta bort eventuell lös tapet. Applicera sedan primern på väggarna.
  • Mät upp och skär till längderna på radontapeten. Applicera limmet på väggarna och montera våderna uppifrån och ner med 30 mm överlapp.
  • Täta genom att mjukfoga mot golv och tak.
  • När allt är färdigmonterat och torkat är väggarna klara för spackling, målning eller tapetsering.

Varför använda innebandyglasögon?

En viktig, men underskattad, del av en innebandyspelares utrustning är innebandyglasögon. Efter att ögonskador under många år varit en av de vanligaste skadorna inom innebandyn infördes för ett par år sedan en ny regel. Den gick ut på att alla ungdomsspelare måste bära skyddsglasögon för innebandy vid allt matchspel. Detta för att skydda våra unga innebandyspelare från bollar, armbågar och höga klubbor i ögonen.

Numera är det alltså relativt enkelt att få barn och ungdomar att använda innebandyglasögon på träningar och match. Dock är det inte så många vuxna som frivilligt anammat användandet av skyddsglasögon ännu.

Sportapoteket

Alla idrottsföreningar och ledare bör se till att bra sjukvårdsutrustning alltid finns lättillgänglig vis allt idrottsutövande. Det är viktigt att sportapoteket är påfylld med de saker som kan behövas för respektive idrott.

För att förebygga skador kan liniment och kinesiologitejp vara bra att använda på spelare som känner sig lite slitna och ömma i vissa muskler. För akut behandling av skada måste det finnas elastisk binda av bra kvalitet, kylpåse eller kylspray samt olika typer av plåster. När skadan redan är skedd, men utövaren är på väg in i träning igen, är coachtejp en nödvändig sak att använda sig av.

Utöver detta bassortiment kan exempelvis bomullstussar och sax vara bra att ha i väskan.

Med allt detta i sjukvårdsväskan klarar man av de allra flesta typer av akutbehandlingar som uppstår vid idrottande. Skulle inte detta räcka är skadan i de flesta fall så omfattande att sjukvården bör uppsökas.