Borra egen vattenbrunn

Att ha tillgång till friskt dricksvatten är en livsförutsättning och en given del i ett fungerande hushåll. Om du skaffar dig en djupborrad brunn får du en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, som inte påverkas av de senaste årens oförutsägbara väder och klimatförändringar. Om du har en grävd brunn riskerar du föroreningar i vattnet vid hårt regn och sinande brunn vid torka.

En borrad vattenbrunn hämtar vattnet från berggrunden och kapaciteten styrs av de vattenförande sprickorna samt dimensionen på borrhålet och i pumpsystemet.

Något som är mycket viktigt innan du börjar borra din brunn är att hitta rätt placering av den. Tar du hänsyn till regler, omgivningens förutsättningar och eventuella markföroreningar kan du påverka vattnets kvalitet.

Sedan är det dags för borrning och tillhörande åtgärder och slutligen installation av pumpsystemet. I borrhålet monteras en pump som levererar vatten genom rörledning upp till ditt hus, där sedan ett tryckkärl ger lagom tryck i kranarna.

Var noga med att all utrustning som används är typgodkänd.

Styrkor med GAP-rör

Behöver du nya rör till din industriverksamhet och du är i behov av rör i ett material som står emot yttre, svåra omständigheter rekommenderas GAP-rör. GAP är en förkortning av “glasfiberarmerad plats”, vilket är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som sedan förstärks med glasfiber. 

GAP-rör har mekaniska fördelar genom att vara mycket hållfast och håller exempelvis för ett tryck upp till 25 bar. De har goda korrosionsegenskaper på så sätt att de inte rostar och därmed står emot saltvatten mycket bra, samt att de tål de flesta kemikalier och oljor. GAP har dessutom goda termiska egenskaper genom att de kan användas i miljöer som har temperaturer på -40 till 115 grader. 

GAP-rör används med fördel till vatten- och reningsverk, inom pappers- och gruvindustrin samt till kemiska applikationer.