Sportapoteket

Alla idrottsföreningar och ledare bör se till att bra sjukvårdsutrustning alltid finns lättillgänglig vis allt idrottsutövande. Det är viktigt att sportapoteket är påfylld med de saker som kan behövas för respektive idrott.

För att förebygga skador kan liniment och kinesiologitejp vara bra att använda på spelare som känner sig lite slitna och ömma i vissa muskler. För akut behandling av skada måste det finnas elastisk binda av bra kvalitet, kylpåse eller kylspray samt olika typer av plåster. När skadan redan är skedd, men utövaren är på väg in i träning igen, är coachtejp en nödvändig sak att använda sig av.

Utöver detta bassortiment kan exempelvis bomullstussar och sax vara bra att ha i väskan.

Med allt detta i sjukvårdsväskan klarar man av de allra flesta typer av akutbehandlingar som uppstår vid idrottande. Skulle inte detta räcka är skadan i de flesta fall så omfattande att sjukvården bör uppsökas.